Kategori: Tang

Sukkertare

Sukkertare
(Saccharina latissima)

Sukkertaren har et festeorgan, en rot, med lang stilk. Fra stilken vokser det ut et langt gulbrunt blad som er båndformet og krusete på begge bladkanter. 60–400 cm høy.

Optimale sanketidspunkt
Kan sankes hele året, men er best på vinteren eller våren.

Havsalat

Havsalat
(Ulva lactuca)

Havsalat er en grønnalge som likner på et tynt salatblad når man bretter den ut. Bladene sitter festet på fjell, skjell eller andre alger ved hjelp av en hefteskive. Fargen på havsalat varierer fra lysegrønn til mørkegrønn med gulnet kant under den fruktbare sesongen. 10–40 cm høy.

Optimale sanketidspunkt
Kan sankes hele året, men er best på vinteren eller tidlig vår.

Fingertare

Fingertare
(Laminaria digitata)

Bladene på fingertare er lange, remliknende og slutter i en stilk som er rotet
fast til fjell på sjøbunnen. Bladene sitter på stilken som fingre på en hånd, derav navnet. Stilken på fingertare er glatt og svært bøyelig. Den har en brun farge. Bladene vokser seg bredere på steder med mindre bølger. 2–3m lange.

Optimale sanketidspunkt
Kan sankes hele året, men er best på vinteren eller våren.

Tarmgrønske

Tarmgrønske
(Ulva intestinalis)

Algen består av to atskilte lag som blir fylt med små lommer av gass. Dette gjør
at den flyter i vannflaten og beveger seg med bølgene. Kan være forgreinet eller
ikke, men er alltid lysegrønn og halvgjennomsiktig. 30–40 cm lang.

Optimale sanketidspunkt
Mars–oktober (hele planten).

Butare

Butare
(Alaria esculenta)

Stilken på butare går som en midtribbe gjennom hele bladet, som har en fjærliknende form. Butaren har kort stilk, med flere små blader på sidene av hovedbladet. Stilken er som regel festet i stein. Fargen varierer mellom gulgrønt og olivengrønt. 2–3 m høy.

Optimale sanketidspunkt
Kan sankes hele året, men er best på vinteren eller våren.

Blæretang

Blæretang
(Fucus vesiculosus)

Blæretang er en brunalge, som kjennes igjen på sine typiske flyteblærer. Blærene
sitter parvis mot hverandre på hver sin side av blæretangens midtribbe, på dens
mange gaffeldelte blader. Vokser seg som regel ikke lengre enn 90 cm.

Optimale sanketidspunkt
Kan sankes hele året, men er best på vinteren eller våren.

[flexy_breadcrumb]