Sukkertare

Sukkertare
(Saccharina latissima)

Sukkertaren har et festeorgan, en rot, med lang stilk. Fra stilken vokser det ut et langt gulbrunt blad som er båndformet og krusete på begge bladkanter. 60–400 cm høy.

Optimale sanketidspunkt
Kan sankes hele året, men er best på vinteren eller våren.